Loopbaanbegeleiding

Als iemand worstelt met de vraag of hij of zij nog op wel op de juiste plaats zit, kan een loopbaanoriëntatietraject meer inzicht geven. Dit impliceert niet per definitie dat het roer rigoureus omgegooid moet worden. Dromen kunnen soms veel eenvoudiger gerealiseerd worden dan gedacht, door het ontdekken van talenten en deze te vertalen naar concrete doelen.

Om de vraagstelling helder te krijgen, wordt onder andere een persoonlijkheidstest afgenomen en kan er een carrièreanalyse gemaakt worden. We werken toe naar een plan van aanpak, waarin we de antwoorden op alle vragen vertalen naar concrete realiseerbare doelen met als resultaat zelf sturing geven aan eigen loopbaan.

Coaching

In coaching staan de begrippen persoon, werk en resultaat centraal. In een coachingstraject gaat het over het -hier en nu- en wordt de gecoachte gefaciliteerd in het nemen van verantwoordelijkheid van zijn of haar eigen leerproces. In coaching gaat het niet alleen om het inzicht geven in eigen competenties en ontwikkelpunten, maar voornamelijk om het in beweging brengen van de gecoachte en het veranderen van concreet werkgedrag.

Coaching is een combinatie van advisering, begeleiding en training op de volgende terreinen:
• Toepassen van kennis
• Hanteren van technieken en vaardigheden
• Eigen maken van een bepaalde werk- en levenshouding
• Inzetten van (persoonlijke) eigenschappen en kwaliteiten

Elementen
• Kennismakingsgesprek
• Het bespreken en definiëren van de doelstelling
• Afname van verschillende tests/assessment (persoonlijkheidsanalyse en cognitieve capaciteiten)
• Bespreken van testresultaten (consensusbespreking)
• Nader definiëren van ontwikkelpunten en op basis hiervan een plan van aanpak opstellen.
• Individuele gesprekken / coachingssessies
• Hoe kan ik gebruik maken van de nieuw verkregen inzichten?
• Optimalisatie van het huidige gedrag om succesvol te zijn in de huidige functie
• Uitvoeren van praktijkgerichte opdrachten
• Bespreken en analyseren van praktijksituaties
• Evaluatie en verankering gewenst gedrag of vaardigheden

Werkwijze
Het coachingstraject bestaat uit verschillende fases met een tijdsduur van 4 maanden. Onderstaande werkwijze is een richtlijn, gedurende het traject wordt constant gekeken naar de behoefte van de medewerker.

In een kennismakingsgesprek wordt in samenspraak met de werknemer een op maat gesneden plan van aanpak besproken. De ontwikkelpunten welke zijn beschreven in de competentierapportage en de PPA analyse vormen een goede uitgangsbasis voor het coachingstraject. Uiteraard vormen de door de kandidaat aangedragen ontwikkelpunten de basis van het coachingstraject.

Tijdens de coachingssessies wordt inzicht gegeven in onder andere persoonlijkheidskenmerken, drijfveren en consequenties van huidig werkgedrag. Daarnaast wordt het gewenste werkgedrag voor de betreffende functie geconcretiseerd. Door middel van bewustwording van werkgedrag, diverse gedragsgerichte opdrachten, tests en
motiverende gesprekken, wordt de benodigde gedragsverandering gestimuleerd. Opgedane vaardigheden en inzichten worden in de praktijk getoetst en in het traject besproken.

Het coachingstraject bestaat uit meerdere gesprekken. De frequentie van de gesprekken is 1 keer per week tot eens per 2 weken, afhankelijk van de behoefte van de kandidaat. Na 4 maanden zijn er 4 reflectiesessies. Deze zijn bedoeld om praktijksituaties samen met de uitvoerende coach te bespreken. De uitvoerende coach fungeert gedurende het gehele traject als back-up en als vertrouwenspersoon.

 

 

disc-certificering

mv-werkt-aan-werk

Vrijblijvende intake of meer weten?

Bel gerust om een afspraak te maken voor een vrijblijvende intake of voor meer informatie.

Terugbelverzoek

T: 085-018 56 96
M: info@mv-werkt.nl